Պորտֆոլիո /

ՏՀՏ-ի վարչական շենք

Հասցե`

ք. Կապան, Ռ. Մինասյան 20ա

 

Կատարված աշխատանքների նկարագիրը

Վարչական շենքն ամբողջությամբ վերանորոգվել է ընկերության կողմից:

 

 

Նկարներ

Գործընկերներ