Պորտֆոլիո /

«Հրազդան» հյուրանոցային համալիր

Հասցե`

Ք. Երևան, Ձորափի 72

Կատարված աշխատանքների նկարագիրը

Կատարվել է հարկի ավելացում և կապիտալ վերանորոգում 

Նկարներ

Գործընկերներ