Պորտֆոլիո /

Բազմաֆունկցիոնալ շենք, Ք. Երևան

Հասցե`

Ձորափի 70/3

Կատարված աշխատանքների նկարագիրը

Բազմաֆունկցիոնալ շենքն ամբողջությամբ կառուցվել է ընկերության կողմից:

Նկարներ

Գործընկերներ