Պորտֆոլիո /

Միջազգային Դպրոց, Ք. Դիլիջան

 Հասցե

ք. Դիլիջան , Գետափնյա 7

Կատարված աշխատանքների նկարագիրը

Կամպուսի բնակելի և ուսումնական համալիրների «Բ» բլոկը (հատվածը), սպորտային համալիրը, դպրոցի տեխնիկական շինությունը և ավտոտնակը, ինչպես նաև զբաղվել է  բժշկական կենտրոնի նախաաշխատանքներով: Բացի այդ, ընկերության կողմից անց է կացվել դպրոցի և հարակից շինությունների ամբողջ ջրահեռացման համակարգը:

Նկարներ

Գործընկերներ