Պորտֆոլիո /

Ռեստորանային Համալիր Դիլիջանում

Կատարված աշխատանքների նկարագիրը

 

Կառուցվել են քոթեջների հիմնակմախքները՝ հիմնաքարից մինչև տանիք

 

Նկարներ

Գործընկերներ