Պորտֆոլիո /

Հյուրանոցային Համալիր Դիլիջան քաղաքում

 

Կատարված աշխատանքների նկարագիրը

 Կառուցվել են քոթեջների հիմնակմախքները՝ հիմնաքարից մինչև տանիք

Նկարներ

Գործընկերներ