Պորտֆոլիո /

Վիլլա Ռեստ,Պարզ Լիճ

Հասցե

ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Դիլիջան, Պարզ լիճ 20

Կատարված աշխատանքների նկարագիրը

Կատարվել են հանգստյան գոտու բոլոր շինությունների հիմնակնմախքային աշխատանքները:

Նկարներ

Գործընկերներ