Պորտֆոլիո /

Նախագահական ամառանոց, Սևան

Կատարված աշխատանքների նկարագիրը

 Կատարվել են շենքի հիմնակմախքի կառուցման աշխատանքները, ինչպես նաև արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքներ

Նկարներ

Գործընկերներ